Info

De bijlessen, studievaardigheidstrainingen en huiswerkbegeleiding worden gegeven door leerkrachten uit het basisonderwijs, gedragsspecialisten en rekenspecialisten. Je krijgt zoveel mogelijk dezelfde juf. Dat werkt wel zo fijn.

We maken gebruik van eigen materiaal maar ook met reguliere lesmethodes. Uiteraard kunnen we ook oefenen voor de CITO toetsen.